0
 x 
Koszyk jest pusty

W związku ze zmianą przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, uprzejmie prosimy o  aktualizację zgody na przetwarzanie danych - wyrażenie zgody jest niezbędne do prawidłowego korzystania z konta na naszym sklepie internetowym. Jednocześnie w przypadku braku wyrażenia zgody zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego, w celu uzyskania wyceny bądź złożenia zamówienia.

W związku z powyższym, na podstawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest PRACOWNIA TWÓRCZA AGATA KOPAŃSKA z siedzibą w Braniewie; prowadząca działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG NIP: 5821565579; REGON: 364040629., zwana dalej Administratorem.

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer IP, historię zakupów. Dane te będą wykorzystywane w celu realizacji umowy, ewidencji sprzedaży i kontaktu z nabywcą oraz przesyłania informacji na temat naszych produktów i ofert.

Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będzie to niezbędne do wykonania umowy, zaś po okresie niezbędnym do jej wykonania – przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec niego.

Administrator stosuje również pliki cookies (tzw. ciasteczka), które mają na celu:

  • zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z ze strony;

  • wykorzystanie danych do celów analitycznych i statystycznych, w ten sposób pomagacie Państwo poznać nam Wasze preferencje zakupowe;

  • wyświetlanie reklam odpowiadających Państwa oczekiwaniom.

W ramach świadczonych usług staramy się wyświetlać reklamy odpowiadające Państwa zainteresowaniom, które dotyczą naszych produktów oraz produktów klientów korzystających z naszych usług reklamowych (marketing bezpośredni). W tym celu wykorzystujemy informacje zapisywane w plikach cookies, które otrzymujemy podczas korzystania naszej strony. Nasze działania podejmowane są zgodnie z obowiązującym prawem w ramach  tzw. uzasadnionego interesu administratora danych, ponieważ chcemy, by wszystkie nasze usługi, w tym wyświetlane reklamy, były najlepiej dopasowane do potrzeb użytkownika.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do własnych danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dysponują Państwo również prawem do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

W przypadku zakupów internetowych, podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale też niezbędne do świadczenia przez Administratora swoich usług. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez Administratora usług, o ile podanie danych jest niezbędne do ich świadczenia.

projekt ue